Coaching Till Småbarnsforäldrar

Det sker en stor förändring i livet när vi får barn. Att leva med barn är både  utmanande, utvecklande, roligt, kärleksfullt och kan delvis vara riktigt krävande. Barnet utvecklas och förändras hela tiden. Det som fungerar en dag kanske inte alls fungerar nästa.

Coaching kan vara ett stöd i ditt föräldraskap. Att få tiden och lugnet att reflektera över hur du vill ha ditt familjeliv, hur du vill vara som förälder.

Detta kan jag bla. hjälpa dig med:

- se ditt barns unika behov.

-undersöka hur du vill vara som förälder och hitta vägen dit.

-skapa en hållbar och givande relation med din partner.

-utforma en vardag som ger glädje och energi.

-hitta tid och utrymme för dig själv.

-få stöd i att återvända till arbete efter föräldrarledigheten.