RLB coaching

Hur Lever du DITT liv?

Lever du ditt liv som du vill leva?

Om inte, har du funderat på vad som hindrar dig från att leva ditt liv som du vill?

Oftast är det vi själva som hindrar oss och inte vår omgivning som vi gärna vill tro.

Vi upprepar gamla mönster och gör samma saker som vi alltid har gjort men förväntar oss att resultatet ska bli annorlunda. Och så blir vi förvånade och besvikna när ingenting i våra liv förändras.

Coaching handlar om att få hjälp att växa och utvecklas både på det personliga och yrkesmässiga planet. Jag coachar dig med fokus på lösningar och möjligheter.

Tillsammans med dig utgår vi från nuet och riktar vår uppmärksamhet mot framtiden.

Vid coachingsamtal lägger vi fokus vid här, nu och framtid. Vi arbetar utifrån tydliga mål, tidsbestämda handlingsplaner och vi följer upp. I coachingen får du möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv, se möjligheter och komma förbi hinder. Vi arbetar med tankeprocesser och beteendemönster och hur de kan förändras. Coaching är ett effektivt sätt att utvecklas som människa och att ta nya steg mot det du vill och längtar efter.

 

 Som livsstilscoach kan jag hjälpa dig med detta:

- Förändra en situation du inte är nöjd med.

- Få en förändring inom karriären, relationer eller i familjen.

- Stärka självkänslan, tron på att du duger, har förmågor och är värdefull.

- Bli bättre på att visa vem du är och vad du kan.

- Bli mer tydlig, bestämd och kunna sätta tydliga gränser för dig själv och din omgivning.

- Sätta mål och göra handlingsplan.

- Livsstilsförändring.

- Ta dig förbi dina hinder.

 

Jag coachar på:

-Skönviksvägen 245 i Enskede

-Via telefon

-Hembesök

 

Vill du bli coachad av mig?

Ställ dig följande frågor:

Är du motivierad att ge dig själv tid till förändring?

Vill du ha bättre självkänsla, mer livskraft och balans?

Vill du förändra något i livet och må bättre? Tar du dom rätta besluten som för dig dit du vill?

Utifrån dina förutsättningar skapar vi tillsammans delmål och slutmål som känns inspirerande för dig. Din motivation för förändring är själva motorn i processen. Jag är med dig under hela resans gång och stöttar dig med tips och frågeställningar.

 imagesca4xg5o7.jpg

Med värme Kicki Palmér

070 845 97 17

kicki@rlbcoaching.se